Η Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία Θεσσαλονίκης σας εύχεται καλή εξεταστική ! ΜΗ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ !-------------------------------------Έλα και ΕΣΥ...στη μεγάλη και δημοκρατική Παράταξη...στη δυναμικότερη ομάδα...στην ειλικρινή και αληθινά καθάρια φοιτητική φωνή...στη Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ!

Καταστατικό


Φοιτητική Παράταξη Κυπρίων
"ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
1981

«Η Ρωμιοσύνη εν να χαθεί όντας ο κόσμος λείψη»
Βασίλης Μιχαηλίδης

«Και τα μεν ήδη Παρελθόντα, ποία ανάγκη να μεμφώμεθα μακρότερον, ή όσον συμφέρει τούτο τα παρόντα; Χάριν των μελλόντων όμως, χρέος έχομεν να μη φειδώμεθα κανενός κόπου, εις προάσπισιν των παρόντων. Διότι μας είναι πατροπαράδοτον να αποκτώμεν τας αρετάς με κόπους»
Θουκιδίδου Ιστορία (Μετ. Ελ. Βενιζέλου)


ΑΡΘΡΟΝ 1
ΙΔΡΥΣΗ :
α) Η Φοιτητική Παράταξη Κυπρίων “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” είναι αυτοτελής, πρωτοπόρος, μαζική, συνδικαλιστική πολιτική οργάνωση φοιτητών, αγωνίζεται στα ίδια ιδεολογικά και πολιτικά πλαίσια με τον ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ και αποτελεί το φοιτητικό τμήμα της ΝΕΔΗΣΥ.
β) Η Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” προέρχεται από το φοιτητικό κόσμο και υπέρ των φοιτητών τάσσει την ίδρυση, την λειτουργία, την αποστολή της και όλους τους στόχους και σκοπούς της.
γ) Η Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” είναι οργάνωση Δημοκρατική, ιδεολογική και όχι προσωπική. Είναι οργάνωση αρχών. Στηρίζεται σε βασικές ιδεολογικές αρχές, πιστεύει σ’ αυτές και η τοποθέτηση της προσδιορίζεται από αυτές.
δ) Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” χρησιμοποιεί αποκλειστικά δημοκρατικές μεθόδους και μέσα.

ΑΡΘΡΟΝ 2
ΕΔΡΑ :
Έδρα της Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” είναι η Λευκωσία και ιδρύονται τοπικές οργανώσεις στους τόπους που σπουδάζουν Κύπριοι φοιτητές.

ΑΡΘΡΟΝ 3
ΕΜΒΛΗΜΑ :
Έμβλημα της Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” είναι η “ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΙΩΝΙΟΥ”.

ΑΡΘΡΟΝ 4
ΣΚΟΠΟΙ – ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ :
Α. α) Βασικός σκοπός της Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” είναι η κατά το μέγιστο συμβολή των φοιτητών στους πολύπλευρους αγώνες του μαρτυρικού Ελληνικού Κυπριακού λαού για εθνική αποκατάσταση, δικαίωση και πρόοδο.
β) Το πρώτιστο καθήκον των μελών της Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” είναι η πίστη στο ιδανικό της Πατρίδας και η καλλιέργεια υψηλού και αγωνιστικού φρονήματος μεταξύ των Ελλήνων της Κύπρου.
γ) Οι Έλληνες της Κύπρου έχουν δική τους παράδοση και πολιτιστική κληρονομιά που είναι αποτέλεσμα της εθνικής καταγωγής τους.
δ) Η διατήρηση της Εθνικής ταυτότητας είναι αναγκαία για να έχουμε την προοπτική του παρελθόντος αλλά και την προοπτική του μέλλοντος, και για να είμαστε σε θέση να ξέρουμε από που ερχόμαστε και που πάμε. Μόνον οι λαοί που έχουν ισχυρή Εθνική ταυτότητα μπορούν να επιβιώσουν και να πάρουν συνειδητά στα χέρια τους την τύχη της πατρίδας τους.
ε) Είναι ιερό το χρέος και επιτακτικό το καθήκον της διατηρήσεως της Εθνικής προσωπικότητας και ταυτότητας των Ελλήνων της Κύπρου, μέσα στις προαιώνιες εστίες τους. Η μάχη για την ιδέα του έθνους είναι ιεροτελεστία.
Β. α) Η Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” έχει στο επίκεντρο των σκέψεων της, όπως και ολόκληρος ο Κυπριακός Ελληνισμός, το Κυπριακό πρόβλημα και τη δίκαιη επίλυση του.
β) Η Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” υποστηρίζει ότι δίκαιη επίλυση του Κυπριακού προβλήματος μπορεί να επέλθει μόνο μέσω της εξασκήσεως του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης από τον κυπριακό Λαό.
γ) Εάν η με ειρηνικά μέσα αναζήτηση δίκαιης λύσης του Κυπριακού προβλήματος αποτύχει, ο αγώνας της Κύπρου από Ελληνικής πλευράς θα συνεχισθεί μέχρι την Εθνική αποκατάσταση και δικαίωση, ανεξάρτητα από τον χρόνο και της θυσίες που θα απαιτήσει. Οι Έλληνες της Κύπρου έχουμε χρέος ιστορικό να συνεχίσουμε τους αγώνες για την ελευθερία της Πατρίδας και να ξοφλήσουμε το χρέος της λευτεριάς όποιο όσο και νάναι. ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ”
“ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ”
δ) Η Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” πιστεύει πώς η επιβίωση της Κύπρου, ο δυναμισμός και η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής πολιτικής και διαπραγματευτικής ικανότητας μας στηρίζεται στην αμυντική δυνατότητα μας. Χρειάζεται αμυντική θωράκιση με άρτιο, επαρκή και εντελώς εκσυγχρονισμένο εξοπλισμό, και ικανά στελέχη με υψηλό φρόνημα.

ΑΡΘΡΟΝ 5
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
α) Η Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” πιστεύει συνειδητά στην ιερή έννοια της Δημοκρατίας και ελευθερίας. Αντίθετα σ’ όλες τις μορφές ολοκληρωτισμού και καταπίεσης ή βιασμού της ανθρώπινης ελευθερίας και αξιοπρέπειας.
β) Αποκρούει κάθε είδους δικτατορίας και δικτατορεύσεως προσώπου τάξης ή κόμματος. Αντιτίθεται ξεκάθαρα στον ολοκληρωτισμό και σε όλες τις μορφές δικτατορίας σαν τα κατ΄ εξοχήν συστήματα στον χώρο των βιαστών της ελευθερίας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
γ) Η έννοια της Δημοκρατίας είναι συνυφασμένη με το απαράγραφτο δικαίωμα της προσωπικής ελευθερίας σ’ όλη την έκταση της έννοιας και όπως αυτή καθορίζεται στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
δ) Η Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” πιστεύει αταλάντευτα στην ισότητα, την αδελφοσύνη, τον αλληλοσεβασμό, την κοινωνική δικαιοσύνη που συνιστά η καθαγιασμένη έννοια της λαϊκής κυριαρχίας.
ε) Η Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” πιστεύει στον ελεύθερο, καλόπιστο και επικοδομητικό διάλογο και αποδέχεται την διαφωνία, τον έντιμο ανταγωνισμό, την ελεύθερη και αβίαστη διακίνηση ιδεών και απόψεων χωρίς υπονόμευση και βία σ’ ένα Δημοκρατικό Πλουραλιστικό Πολίτευμα.
ζ) Η Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” διακηρύσσει την προσήλωση της στις Αρχές του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα στην αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διεθνών προβλημάτων, της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών, της εφαρμογής του δικαιώματος αυτοδιάθεσης, του σεβασμού της ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας των λαών.
η) Η Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” πιστεύει στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό μια και η Κύπρος ιστορικά, γεωγραφικά και πολιτιστικά ανήκει στην Ευρώπη. Πιστεύει στην ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης που την επιβάλλουν ανάμεσα σ’ άλλους λόγους, η ασφάλεια των Ευρωπαϊκών κρατών, το ένστικτο της Ευρωπαϊκής επιβίωσης, η προσδοκία μιας νέας περιόδου Ευρωπαϊκής ειρήνης, ενότητας και προόδου για ένα λαμπρό και ελπιδοφόρο μέλλον.
θ) Η Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” πιστεύει στο σύστημα της ελεύθερης οικονομίας με κρατικό παρεμβατισμό εκεί όπου απαιτεί το δημόσιο συμφέρον.

ΑΡΘΡΟΝ 6
ΠΑΙΔΕΙΑ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ
Α. α) Βασικότατη προϋπόθεση δημιουργίας ελεύθερων ανθρώπων και Δημοκρατικών πολιτών είναι η παιδεία. Γι’ αυτό και αυτή πρέπει να βασίζεται σε αιώνιες αρχές και ιδανικά. Τέτοια είναι τα Ελληνοχριστιανικά ιδανικά. Αιώνια ιδανικά του Ελληνικού πολιτισμού είναι η Δημοκρατία, Ελευθερία και Δικαιοσύνη και του Χριστιανικού πολιτισμού η Αγάπη και Θυσία.
β) Η παιδεία των Ελλήνων της Κύπρου πρέπει να είναι αυτή που ταιριάζει σε Έλληνες και ελεύθερους ανθρώπους. Επομένως πρέπει να είναι Ελληνική και βασικά ανθρωπιστική, και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.
γ) Πρέπει η ελληνική παιδεία να καλλιεργεί την εθνική ταυτότητα και εξασφαλίζει την εθνική επιβίωση. Μια ανθρωπιστική παιδεία είναι αντίβαρο στον αυξανόμενο υλισμό της εποχής μας. Η ανθρωπιστική παιδεία δεν είναι ούτε στατική ούτε αρτηριοσκληρωτική. Ανανεώνεται διαρκώς έτσι που να εξυπηρετεί τις ψυχικές, πνευματικές και βιοτικές ανάγκες του ανθρώπου.
δ) Η Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” πιστεύει πως οι επενδύσεις, στην εκπαίδευση την επιμόρφωση, και την επιστημονική έρευνα πρέπει να προέρχονται όχι μόνο από το περίσσευμα αλλά και από το υστέρημα του Εθνικού πλούτου. Γιατί πιστεύει πως οι πνευματικές και πολιτιστικές αξίες είναι αυτές που προσδιορίζουν μονιμότερα την μοίρα του κάθε έθνους και κάθε λαού.
ε) Η παιδεία πρέπει να δίδεται δωρεάν για να δίδονται ίσες ευκαιρίες μορφώσεως σ’ όλα τα στρώματα του λαού.
ζ) Η παιδεία οφείλει να εμπνέει, να προωθεί και να αξιοποιεί κάθε άξιο νέο πολίτη ώστε η αρχή της αξιοκρατίας να επιβληθεί στην κοινωνία μας.

Β. α) Η Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” πιστεύει στην Αναγκαιότητα του Φοιτητικού Συνδικαλισμού σαν μέσο για την προώθηση των φοιτητικών προβλημάτων και τη ζύμωση και διάπλαση του φοιτητή στις δημοκρατικές διαδικασίες.
β) Βασικές αρχές του Φοιτητικού Κινήματος είναι ότι τούτο είναι
α) Αυτόνομο, β) Πολιτικό. Οι δύο αυτές αρχές συνυπάρχουν αρμονικά σε μια δυναμική σχέση μεταξύ τους. Η στείρα και μικροπολιτική κομματικοποίηση οδηγεί μοιραία στην άμβλυνση και εξαφάνιση της αυτονομίας του Φ.Κ. όταν θυσιάζονται για χάρη των μικροπολιτικών συμφερόντων οι αγωνιστικές διεκδικήσεις και στόχοι του Φ.Κ. ( Η Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” διακηρύσσει την προσήλωση της στις βασικές αρχές του Φ.Κ. ). Η σημερινή δεινή κατάσταση στην ιδιαίτερη μας πατρίδα επιβάλλει όσον ποτέ άλλοτε την πιστή εφαρμογή των δύο αυτών βασικών αρχών για να καταφέρει το Φ.Κ. να διαδραματίσει τον σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει σαν το πιο εκλεκτό κομμάτι του λαού.


ΜΕΡΟΣ Β’ ΟΡΓΑΝΩΣΗ -- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΔΡΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ 1
α) Η Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” αποτελεί το φοιτητικό τμήμα της ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ.
β) Έδρα της Παράταξης είναι η Λευκωσία.
γ) Έμβλημα της παράταξης είναι η Νίκη του Παιωνίου και σύνθημα της :
“ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 2
α) Μέλη της “Π” εγγράφονται Κύπριοι Φοιτητές ανωτάτων και ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου ή του Εξωτερικού που αποδέχονται τις αρχές και σκοπούς της οργάνωσης και δεν έχουν συμπληρώσει το 30ον έτος της ηλικίας τους.
β) Η ιδιότητα του μέλους διατηρείται 24 μήνες μετά την λήψη του πτυχίου. Εάν είναι μέλος και συλλογικού οργάνου διατηρεί τη θέση που κατέχει μέχρι τη λήξη της θητείας του εν λόγω συλλογικού οργάνου.
Μέλος εγγράφεται με την υποβολή σχετικής αίτησης εις διπλούν προς το τοπικό Δ.Σ. Η αίτηση εγγραφής εξετάζεται και απορρίπτεται ή εγκρίνεται από το τοπικό Δ.Σ. ή την Γ.Σ. Με την αίτηση του το υποψήφιο μέλος δηλώνει την αποδοχή των αρχών και του καταστατικού της οργάνωσης. Η αίτηση υπογράφεται από τον Γ.Ο. του Τ.Δ.Σ. και αποστέλλεται εντός ενός μηνός στην Εκτελεστική Επιτροπή της οργάνωσης και εάν εντός 15 ημερών από τη μέρα λήψης της δεν ζητηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για τον υποψήφιο, θα θεωρείται ότι η αίτηση εγκρίθηκε. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Ε.Γ. και του Τ.Δ.Σ. τότε η αίτηση απορρίπτεται ή εγκρίνεται από την Δ.Ε.
Νοείται ότι το υποψήφιο μέλος αποκτά αυτόματα δικαιώματα μέλους 15 μέρες μετά την ημέρα λήψης της αίτησης από τον Ε.Ε. εκτός εάν ακολουθηθεί η διαδικασία ενώπιον της Δ.Ε. ως αναφέρεται ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 3
α) Έκαστο μέλος έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Δεδομένων των προνοιών του καταστατικού περί εγγραφής μελών, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα συμβούλια των Τ.Ο. έχουν όλοι υποβάλλουν αίτηση εγγραφής μέλους στην αντίστοιχη Τ.Ο. μέχρι και ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, εκτός και αν το Τ.Δ.Σ. αποφασίσει με αυξημένη πλειοψηφία, διαφορετικά. Στην περίπτωση εκλογών για ανάδειξη Ε.Ε. το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη οι φόρμες των οποίων έχουν υποβληθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της Παράταξης το αργότερο μέχρι και ένα μήνα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.
β) Κάθε μέλος δικαιούται να μετέχει σ’ όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της οργάνωσης εκτός εκείνων που ανατίθενται με τους οικείους και σχετικούς κανονισμούς σε συγκεκριμένα όργανα ή ανάγονται στην αρμοδιότητα τους.
γ) Κάθε μέλος έχει δικαίωμα και καθήκον να ασκεί καλόπιστα εσωτερική εποικοδομητική κριτική.

ΑΡΘΡΟ 4
α) Τα μέλη είναι υπόχρεα να τηρούν και να υπερασπίζονται το καταστατικό και να εργάζονται με ανιδιοτέλεια και ειλικρίνεια για τη διάδοση και πραγματοποίηση των σκοπών και επιδιώξεων της οργάνωσης.
β) Να απέχουν από ενέργειες που μπορούν να διασύρουν το καλό όνομα της οργάνωσης ή να διαστρεβλώσουν την γραμμή της.
γ) Να πειθαρχούν στις αποφάσεις της οργάνωσης και των επιμέρους οργάνων αυτής έστω και αν διαφώνησαν κατά τη λήψη τους αποδεχόμενα και παραδεχόμενα ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες απαιτούν από τη μειοψηφία να σέβεται και να υπακούει στις αποφάσεις της πλειοψηφίας.
δ) Να μην συμμετέχουν σε άλλη Κυπριακή Παράταξη ή πολιτική κίνηση.
ε) Σε περίπτωση λήψεως του πτυχίου από το μέλος, αν θα μεταβεί για συνέχιση σπουδών σε άλλη πόλη όπου εδρεύει Τ.Ο., το μέλος εντάσσεται αυτόματα στη δύναμη της Τ.Ο.
στ) Σε περίπτωση όπου μετά τη λήψη του πτυχίου του το μέλος μεταβεί για μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρο σπουδών όπου δεν λειτουργεί Τ.Ο. τότε το μέλος παραμένει ενταγμένο στο δυναμικό της Τ.Ο. από την οποία προέρχεται.
Η) Μέλη της Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ μπορούν να εγγραφούν και άτομα που φοιτούν σε χώρες σπουδών όπου δεν λειτουργούν Τ.Ο., υποβάλλοντας την αίτησή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή της Παράταξης. Με τη συγκέντρωση αρκετών μελών σε χώρο σπουδών όπου δεν λειτουργεί Τ.Ο. η Ε.Ε. ή Δ.Ε. προχωρεί στη σύσταση ομάδας πρωτοβουλίας για τη δημιουργία Τ.Ο.
ΑΡΘΡΟ 5
α) Κάθε μέλος της παράταξης, έχει δικαίωμα να παραιτηθεί από την Παράταξη με γραπτή δήλωση του (εις διπλούν) προς το Τ.Δ.Σ. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται από την υποβολή της δήλωσης αυτής και διαγράφεται από το μητρώο μελών.
β) Το Τ.Δ.Σ. ενημερώνει γραπτώς την Ε.Ε. για κάθε παραίτηση μέλους, αποστέλλοντας ταυτόχρονα το αντίγραφο της δήλωσης παραίτησης για διαγραφή του από το γενικό μητρώο μελών.
γ) Ο διαγραφείς με βάση τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου μπορεί να επανεγγραφεί αφού υποβάλει νέα αίτηση εγγραφής προς την Τ.Γ.Σ. ή το Π.Σ. μόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΠΟΙΝΕΣ
ΑΡΘΡΟ 6
α) Μέλος της “Π” που προβαίνει σε ενέργειες που είναι αντίθετες με τις πρόνοιες του καταστατικού, τις αρχές και σκοπούς της παράταξης ή διαβάλλει το καλό όνομα της οργάνωσης με λόγια, ενέργειες ή πράξεις υπόκειται στις πιο κάτω ποινές:
1. Έγγραφη επίπληξη
2. Τρίμηνη αναστολή καθηκόντων
3. Έκπτωση από οργανική θέση α) σε τοπικό όργανο β) σε κεντρικό όργανο.
4. Στέρηση του δικαιώματος εκλογής α) σε τοπικό όργανο β) σε κεντρικό όργανο.
5. Αναστολή της ιδιότητας μέλους ως το επόμενο Π.Σ. με το αίτημα της διαγραφής.
6. Οριστική διαγραφή.
Για την ποινή 1 αποφασίζει το Τ.Δ.Σ. Για την ποινή 2 η Δ.Ε. κατόπιν προτάσεως της Τ.Γ.Σ. Για τις ποινές 3α και 4α αποφασίζουν οι Τοπικές συνελεύσεις. Για τις ποινές 3β και 4β αποφασίζουν η Δ.Ε. με απόλυτη πλειοψηφία 2/3 των παρόντων σε κανονική Συνεδρίαση ( όχι εξ αναβολής). Για την ποινή 6 αποφασίζει το Π.Σ. με πλειοψηφία 2/3 κατόπιν προτάσεως της οικείας Τ.Γ.Σ. ή της Δ.Ε.
β) Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα απολογίας. Όλες οι ποινές εφεσιβάλλονται στο Π.Σ.
γ) Ποινές που επιβάλλονται από οποιοδήποτε όργανο της “Π” επιβάλλονται και από τα ανώτερα τούτου όργανα.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αν κάποιο μέλος της “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ” που έχει ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ή ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ τυγχάνει και μέλος κάποιας Τ.Ο. της ΝΕΔΗΣΥ, ή Ε.Ε. της “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ” αναφέρει στην Δ.Ε. της ΝΕΔΗΣΥ (με κοινοποίηση στην ενδιαφερόμενη Τ.Ο.ΝΕΔΗΣΥ) τους λόγους της παραίτησης – διαγραφής και τα παραπτώματα στα οποία υπέπεσε το μέλος, για λήψη από μέρους τους, περαιτέρω πειθαρχικών κυρώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΡΘΡΟ 8
α) Για την καλύτερη οργάνωση της “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ” ιδρύονται:
I. Τοπικές οργανώσεις σε χώρες σπουδών.
II. Τ.Ο. σε μεμονωμένες πόλεις όπου εδρεύουν Τοπικές Ενώσεις Κυπρίων.
III. Τα μέλη της “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ” που έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Κύπρο οργανώνονται σε ομάδες κατά επαρχίες με σκοπό την οργανωτική εξάπλωση της παράταξης.
IV. Τ.Ο. σε μεμονωμένους χώρους σπουδών (Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης).
β) Η Δ.Ε. και Ε.Ε συστήνουν ομάδες πρωτοβουλίας όπου είναι απαραίτητη η ίδρυση Τ.Ο.
γ) Τ.Ο. ιδρύονται εκεί που δεν υπάρχουν ενώσεις εφ’ όσον αριθμούν πέραν των 20 μελών.
δ) Ίδρύση Τ.Ο. σε χώρες σπουδών ή σε πόλεις που εδρεύουν τοπικές ενώσεις Κυπρίων γίνεται κατόπιν αιτήσεως της Ο.Π. ή αριθμού μελών στη Δ.Ε. Για την ίδρυση Τ.Ο. σε πόλεις όπου δεν εδρεύουν Τοπικές ενώσεις Κυπρίων ή για ίδρυση 2ης Τ.Ο. η αίτηση υποβάλλεται στο Π.Σ.
ε) Η Τ.Ο. αναπτύσσει δράση στον τομέα ευθύνης της και προωθεί τις αρχές και σκοπούς της “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ” χωρίς όμως να επεκτείνει την δράση της σε τομείς άλλων Τ.Ο. Οι Τ.Ο. είναι οργανικά μέλη της “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
α) Το Π.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της οργάνωσης.
β) Το Π.Σ. συγκαλείται μια φορά το χρόνο κατά τον μήνα Ιούλιο. Η ακριβής ημερομηνία καθορίζεται από τη Δ.Ε. και γνωστοποιείται στα μέλη 20 τουλάχιστον μέρες προηγουμένως με ατομικές προσκλήσεις ή με σχετικές ανακοινώσεις στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο Τύπο και στα Τ.Δ.Σ. 2 (δυο) τουλάχιστον μήνες προηγουμένως, με εσωτερική ανακοίνωση της Ε.Ε.
γ) Το Π.Σ. αποτελεί Γενική συνέλευση στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη.
δ) Το συνέδριο ασχολείται με τις πιο κάτω εργασίες και λαμβάνει αποφάσεις πάνω στα ακόλουθα θέματα:
I. Γίνεται λογοδοσία και κριτική της έκθεσης δράσης της Ε.Ε. από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. τα δε μέλη της Ε.Ε. κάνουν απολογισμό όσον αφορά στον τομέα ευθύνης τους.
II. Λαμβάνει αποφάσεις για ζητήματα που δεν προβλέπονται απ’ αυτό το καταστατικό και προβαίνει σε τροποποιήσεις άρθρων του παρόντος καταστατικού σε ειδικά προς τούτο ορισμένο καταστατικό συνέδριο.
III. Καθορίζεται η γραμμή και οι θέσεις της οργάνωσης και προγραμματίζονται τα πλαίσια δράσης αυτής για την επόμενη χρονιά.
IV. Ανακηρύσσει επίτιμους προέδρους, αντιπροέδρους και μέλη.
V. Εξετάζει προσφυγές.
VI. Γίνεται έκθεση πεπραγμένων των Τ.Δ.Σ.
VII. Τα 1, 2, 3, 5 και 6 αποτελούν υποχρεωτική ημερήσια διάταξη του Π.Σ.
VIII. Προτάσεις θεμάτων για την Η.Δ. του Π.Σ. γίνονται από τα Τ.Δ.Σ. προς τη Δ.Ε. η οποία υποχρεούται να τα συμπεριλάβει στην Η.Δ. Θέματα που δεν εγκρίνονται από τα Τ.Δ.Σ. αλλά συγκεντρώνουν τις υπογραφές του 1/6 (ένα έκτο) των μελών της Τ.Ο. εγγράφονται επίσης στην Η.Δ. Παράλληλα όμως οποιοδήποτε μέλος δικαιούται να ζητήσει από την Δ.Ε. την εγγραφή θέματος στην Η.Δ. Σε περίπτωση που η Δ.Ε. αρνηθεί την εγγραφή του θέματος, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητήσει την εγγραφή του θέματος στην Η.Δ. από την ολομέλεια του Π.Σ. Σε περίπτωση που μέλος λόγω αποδεδειγμένης απουσίας του στο εξωτερικό τότε και μόνο τότε, χωρίς να έχει ακολουθηθεί η πιο πάνω διαδικασία μπορεί να εγγράψει νέο θέμα στο Π.Σ. αφού δώσει μισή ώρα πριν το Π.Σ. γραπτή ειδοποίηση και το θέμα στην Ε.Ε. και ακολούθως τίθεται σε ψηφοφορία για συζήτηση στο Π.Σ.
IX. Εκλέγει Ε.Ε. κάθε δύο (2) χρόνια (Μυστική Ψηφοφορία).
X. Εκλέγει Εξελεγκτική Επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια (Μυστική Ψηφοφορία).
XI. Αποφασίζει για δημιουργία και κατανομή νέων θέσεων στην Δ.Ε. και Ε.Ε.
ε) Το συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά (1/2) συν ένα (1) από τα μέλη. Σε περίπτωση μη απαρτίας το συνέδριο αναβάλλεται για μια (1) ώρα και τότε οι παρόντες αποτελούν απαρτία.
στ) Οι ψηφοφορίες στο Π.Σ. γίνονται με ανύψωση της ταυτότητας του μέλους ή με μυστική ψηφοφορία αν το απαιτήσει το ¼ (ένα τέταρτο) των συνέδρων.
η) Με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων το Π.Σ. δύναται όπως εγκρίνει την τοποθέτηση στην ημερήσια διάταξη πρότασης για διεξαγωγή έκτακτων εκλογών. Το ίδιο θέμα μπορεί να εγγράψει στην Η.Δ. και η Δ.Ε. με απόφαση που λήφθηκε από αυτή με αυξημένη πλειοψηφία. Έκτακτες εκλογές προκηρύσσονται εντός 15 ημερών κατόπιν έγκρισης της πρότασης με απόλυτη πλειοψηφία των συνέδρων.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
α) Συγκαλείται από την Διοικούσα Επιτροπή με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της εν πλήρη σύνθεση.
β) Είναι ισότιμο με το Παγκύπριο Συνέδριο
γ) Με αυξημένη πλειοψηφία αναιρεί ή τροποποιεί αποφάσεις του Παγκύπριου Συνεδρίου.
δ) Συγκαλείται και ενεργοποιεί την διαδικασία του άρθρου 13Β υποχρεωτικά, σε τυχόν παραίτηση του Προέδρου της Ε.Ε. ή ομαδικής παραίτησης της πλειοψηφίας των μελών του.
ε) Έκτακτο Π.Σ. συγκαλείται μόνο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο ή κατά την περίοδο από 20 Δεκεμβρίου μέχρι 5 Ιανουαρίου.


ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ
α) Ανώτατο όργανο μετά το Π.Σ. είναι η Δ.Ε. της οργάνωσης. Η Δ.Ε. εφαρμόζει τις αποφάσεις και καθορίζει τα γενικά πλαίσια δράσης που χαράσσει το Π.Σ. Όλα τα μέλη , και οι Τοπικές Οργανώσεις δεσμεύονται από τις αποφάσεις της Δ.Ε.
β) Η Δ.Ε αποτελείται από την Ε.Ε., τους Προέδρους και Γενικούς Οργανωτικούς των Τ.Δ.Σ. ή αντιπροσώπους τους. Των συνεδριάσεων της προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Ε.
α) Η Δ.Ε. συντονίζει και κατευθύνει τις εργασίες της οργάνωσης και ενεργεί από μέρους της, εντέλλοντας την Ε.Ε.
β) Συγκαλεί εντέλλοντας την Ε.Ε. το Ετήσιο Π.Σ.
γ) Διορίζει υποεπιτροπές στις οποίες αναθέτει την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων και εγκρίνει τους κανονισμούς και όρους εντολής των εργασιών τους.
δ) Αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που δεν προνοείται από αυτό το καταστατικό. Αποφάσεις αυτού του είδους λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων των μελών. Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν ως καταστατική διάταξη ως το επόμενο Π.Σ. το οποίο τις μελετά υποχρεωτικά.
ε) Η Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τα 2/3 των μελών της. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση αναβάλλεται για 1 (μια) ώρα και τότε αποτελούν απαρτία το ½ + 1 μελών της.
στ) Η Δ.Ε. συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές τον χρόνο (Χριστούγεννα, Πάσχα, δυο φορές το Καλοκαίρι)
ζ) Εγκρίνει κανονισμούς λειτουργίας των τομέων – υποεπιτροπών της Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 13
Α. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
α) Η Ε.Ε. αποτελεί το ανώτατο όργανο της οργάνωσης και η θητεία της είναι διετής.
β) Η Ε.Ε. κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής έχει όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τις οποίες έχει η Δ.Ε. Ενεργεί και δρα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Π.Σ. και της Δ.Ε. και μέσα στα γενικότερα πλαίσια του πνεύματος των θέσεων, των σκοπών και της τακτικής της οργάνωσης.
γ) Η Ε.Ε. συνεδριάζει σε τακτική συνεδρία μια φορά την βδομάδα και έκτακτα ύστερα από αίτηση τεσσάρων μελών της.
δ) Η Ε.Ε. τηρεί τα ακόλουθα
• Βιβλίο πρακτικών Π.Σ.
• Βιβλίο συνεδριάσεων Δ.Ε.
• Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Ε.Ε.
• Φάκελο εξερχόμενων εγγράφων
• Φάκελο εισερχόμενων εγγράφων
• Βιβλίο Ταμείου
• Φάκελο αποδείξεων ταμείου
• Μητρώο μελών
• Διπλότυπα εγγραφής μελών (αντίγραφα)
ε) Η Ε.Ε. είναι υπεύθυνη για την φύλαξη της σφραγίδας της παράταξης.
στ) Η Ε.Ε. συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Δ.Ε. ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση των μελών της Δ.Ε. τουλάχιστον 3 (τρεις) φορές τον χρόνο.
ζ) Τα μέλη της Ε.Ε. είναι υπόχρεα να παρευρίσκονται σε όλες τις συνεδριάσεις που συγκαλούνται κανονικά. Μέλος της Ε.Ε. που απουσιάζει αδικαιολόγητα 3 (τρεις) φορές εκπίπτει από το αξίωμα του και αντικαθίσταται από τα επιλαχόντα πρόσωπα σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας.
η) Η Ε.Ε. καταρτίζεται σε σώμα μέσα σε 5 (πέντε) μέρες από την εκλογή της με την ακόλουθη σύνθεση : Πρόεδρος, Α’ Αντιπρόεδρος, Β’ Αντιπρόεδρος, Γ. Γραμματέας, Ταμίας, Γενικός Οργανωτικός, Γραμματέας Φοιτητικών Προβλημάτων, Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Β.Γ. Οργανωτικός, Γραμματέας Εκδηλώσεων και Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
θ) Σε περίπτωση που εξαντληθούν τα άτομα που ευρίσκονται στον κατάλογο των επιλαχόντων οι κενές θέσεις στην Ε.Ε. καλύπτονται από άτομα που εκλέγει η Δ.Ε.
ι) Θεσμοθέτηση ιδιότητας Υπεύθυνου Ελλαδικού χώρου στην Ε.Ε. Η ιδιότητα αυτή δεν θα είναι επιπρόσθετη στον ήδη υφιστάμενο αριθμό θέσεων, αλλά συμπληρωματική. Ο Υπεύθυνος Ελλαδικού χώρου θα ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρία καταρτισμού κάθε νέας Ε.Ε. Όροι εντολής Υπεύθυνου Ελλαδικού χώρου είναι ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ της Ε.Ε. και των Τ.Ο. του Ελλαδικού χώρου, που βέβαια θα έχει ως στόχο την υποστήριξη και την αλληλοενημέρωση και όχι την καθοδήγηση. Το άτομο που θα αναλάβει την ιδιότητα αυτή θα πρέπει να προέρχεται από τον Ελλαδικό χώρο.
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ Ε.Ε
α) Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής όπως καθορίζονται στη παράγραφο γ) πλην του Προέδρου εκλέγονται με ενιαία εκλογική διαδικασία . Η επιλογή των θεσεων γίνεται από τα εκλελεγμένα μέλη κατά σειρά με βάση τους ψήφους που εξασφάλισαν στην ψηφοφορία.

β) Ο Πρόεδρος εκλέγεται κατευθείαν από το Παγκύπριο Συνέδριο με χωριστή ψηφοφορία. Σε περίπωση που ένας υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου λάβει ποσοστό άνω του 33% τότε αυτόματα έχει το δικαίωμα να καταλάβει μια εκ των εννέα θέσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η σειρά επιλογής αξιώματος στην Ε.Ε καθορίζεται από το ποσοστό ψήφων που θα καταλάβει στη ψηφοφορία συγκρινόμενο με το ποσοστό που εξασφαλίζουν τα εκλελεγμένα μέλη της Ε.Ε. εκτός στην περίπτωση που κάποιο εκ των εκλελεγμένων μελών της Ε.Ε. επιθυμεί να του παραχωρήσει τη δική του σειρά επιλογής.


ΑΡΘΡΟ 14
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α) Ο Πρόεδρος κατευθύνει τις συνεδριάσεις της Δ.Ε., φροντίζει για την τήρηση και εκτέλεση των αποφάσεων της. Εκπροσωπεί την οργάνωση σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της, εκπροσωπεί ο ίδιος ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο την οργάνωση σε οποιανδήποτε δικαστική ή δημόσια αρχή.
β) Ο Αν. Β’ αντιπρόεδρος βοηθά και αντικαθιστά τον πρόεδρο έχοντας όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα του προέδρου όπως αναφέρονται στην παρ. α) . Επίσης, τηρεί τους φακέλους εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.
γ) Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση της αλληλογραφίας της οργάνωσης και την εγγραφή μελών. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων και συνυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα της οργάνωσης. Με την έναρξη κάθε συνεδρίασης της Δ.Ε. διαβάζει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία αφού εγκριθούν συνυπογράφονται από όλα τα μέλη της Δ.Ε.
δ) Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την οργανωτική δομή και συγκρότηση της οργάνωσης.
Επιβλέπει την ομαλή λειτουργία του όλου μηχανισμού της οργάνωσης, επιλύει τα οργανωτικά προβλήματα και εφαρμόζει το οργανωτικό πρόγραμμα.
ε) Ο Γενικός Ταμίας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των οικονομικών της οργάνωσης και την εξεύρεση των αναγκαίων οικονομικών πόρων. Επιμελείται την έκδοση των πεπραγμένων του ταμείου στο Π.Σ. για την χρονιά της θητείας του. Βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συνεργάζεται με τους ταμίες των Τοπικών Οργανώσεων “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ” .
στ) Ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων τηρεί αλληλογραφία με ξένα κόμματα και οργανώσεις, ιδιαίτερα των φοιτητικών παρατάξεων.
ζ) Ο Γραμματέας Φοιτητικών προβλημάτων είναι υπεύθυνος του τομέα του, ενδιαφέρεται για την μελέτη, προώθηση και επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους φοιτητές σε συνεργασία με τους αντίστοιχους γραμματείς των τοπικών οργανώσεων.
η) Ο Β.Γ. Οργανωτικός βοηθά και αντικαθιστά τον Γ. Οργανωτικό όταν αυτός κωλύεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 15
ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
α)Η Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε τοπικής οργάνωσης αποτελεί
ανώτατο όργανο αυτής.
β) Η Τακτ. Γ. Σ. συγκαλείται μια φορά το χρόνο από το Τ.Δ.Ε. με απόλυτη πλειοψηφία ή ύστερα από αίτηση 1/6 (ένα έκτο) των μελών της τοπικής οργάνωσης.
γ) Δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτ. Γ. Σ. έχουν όλα τα μέλη της οργάνωσης που έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 16
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Α. α) Η πρώτη Τακτ. Γ. Σ. πρέπει να είναι σε διάστημα 11-13 μηνών από την προηγούμενη Τ.Γ.Σ. και μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.
β) Εργασίες Β’ Τακ. Γ. Σ.
I. Λογοδοσία, κριτική απερχόμενου Τ.Δ.Σ.
II. Καθορίζει την γραμμή και τις θέσεις της Τ.Ο. σε τοπικά ζητήματα.
III. Λογοδοσία, κριτική των οικονομικών πεπραγμένων.
IV. Οι εργασίες της συνέλευσης πραγματοποιούνται με βάση τις πρόνοιες του Ε.Κ. του Π.Σ.
V. Θεωρείται εν απαρτία και προχωρά στην συζήτηση των θεμάτων όταν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα των μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας αναβάλλεται για μια ώρα και τότε οι παρόντες αποτελούν απαρτία.
VI. Διακόπτει τις εργασίες της όταν ο αριθμός των παρόντων δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των μελών του Τ.Δ.Σ. που θα εκλεγεί από αυτήν.
VII. Πειθαρχικά – προσφυγές μελών.
VIII. Εκλέγει Τ.Δ.Σ. (μυστική ψηφοφορία)
IX. Εκλέγει Εξελεγκτική Επιτροπή (μυστική ψηφοφορία)
X. Οι ψηφοφορίες γίνονται με ανύψωση ταυτότητας μέλους ή μυστικά αν αυτό απαιτηθεί από το ¼ (ένα τέταρτο) των παρόντων όπου δεν προβλέπεται.
XI. Θέματα εγγράφονται από το Τ.Δ.Σ. κατόπιν αιτήσεως του 1/6 (ένα έκτο) των μελών.
XII. Η Τ.Γ.Σ. δύναται να επιβάλει στα μέλη ετήσια συνδρομή το ύψος της οποίας καθορίζεται από αυτή.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
α) Είναι ισότιμη με την Τακτ. Γ. Σ.
β) Συγκαλείται οποτεδήποτε από το Τ.Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία ή κατόπιν αιτήσεως του 1/6 (ένα έκτο) των μελών της Τ.Ο. ή από Ελ. Σ.
γ)Στην Εκτ. Γ.Σ. μετέχουν όλα τα μέλη της Τ.Ο.
δ) Εργασίες Εκτ. Γ.Σ.
I. Καθορίζει την γραμμή και τις θέσεις της Τ.Ο. σε τοπικά ζητήματα.
II. Με αυξημένη πλειοψηφία αναιρεί ή τροποποιεί αποφάσεις της Τακ. Γ.Σ.
III. Συμπληρώνει κατόπιν εκλογών κενές θέσεις του Τ.Δ.Σ. ή της Εξελ. Ε. (μυστική ψηφοφορία), εφ’ όσον εξαντληθούν τα άτομα που ευρίσκονται στον κατάλογο των επιλαχόντων.
IV. Λαμβάνει αποφάσεις σε θέματα που εμπίπτουν της αρμοδιότητας του Τ.Δ.Σ.
V. Καθορίζει (εκλέγει ή ορίζει) τους εκπροσώπους της Τ.Ο. στο Παγκύπριο Συνέδριο ΝΕΔΗΣΥ. Στην περίπτωση αυτή η συνέλευση συγκαλείται από το Τ.Δ.Σ.
VI. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές και γίνονται με ανύψωση της ταυτότητας μέλους ή μυστικές αν το ζητήσουν το ¼ των παρόντων όπου δεν προβλέπεται.
ΑΡΘΡΟ 18
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
α) Συγκαλείται κατόπιν αιτήσεως του ½ + 1 (ένα δευτερο συν ένα των μελών) της Τ.Ο.
β) Διαπραγματεύεται την ικανότητα του Τ.Δ.Σ να αντεπεξέλθει των καθηκόντων του.
γ) Κηρύσσει έκπτωτο το Τ.Δ.Σ. ή μεμονωμένα μέλη αυτού και συγκαλεί εκτός χρόνου Τακ. Γ.Σ. για εκλογή Νέου Δ.Σ. ή Εκ. Γ.Σ. για συμπλήρωση κενών θέσεων στο Τ.Δ.Σ. κατόπιν εκπτώσεως των κατόχων και εφ’ όσον δεν υπάρχουν επιλαχόντες.

ΑΡΘΡΟ 19
α) Το Τ.Δ.Σ. εκλέγεται από την Τ.Γ.Σ.
β) Το τοπικό Δ.Σ. είναι επταμελές ως εντεκαμελές. Ο ακριβής αριθμός των μελών του καθορίζεται από την Γ.Σ. Συζητείται η αλλαγή του αριθμού των μελών του Δ.Σ. στη Γ.Σ. μόνο εφ’ όσον έχει εγγραφεί θέμα στην Η.Δ.
γ) Οι οργανικές θέσεις που υπάρχουν υποχρεωτικά είναι του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα, του Γενικού Οργανωτικού, του Ταμία, του Ειδικού Οργανωτικού Γραμματέα και του Υπεύθυνου Φοιτητικών προβλημάτων. Οι αρμοδιότητες των υπευθύνων αυτών είναι όμοιες με αυτές των μελών της Δ.Ε. εκτός του Ειδικού Οργανωτικού ο οποίος επωμίζεται την υποχρέωση της άμεσης επαφής με τα μέλη και τους ψηφοφόρους της οργάνωσης, την διεύρυνση της παράταξης και την κινητοποίηση των μελών και ψηφοφόρων της Τ.Ο.
δ) Συνεδριάζει τακτικά σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 15 ημερών και έκτακτα κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου ή αιτήσεως 4 μελών του αν το συμβούλιο είναι μέχρι και επταμελές ή κατόπιν 5 μελών του αν το συμβούλιο είναι μέχρι και εννιαμελές ή 6 μελών του αν το συμβούλιο είναι δεκαμελές ή εντεκαμελές.
ε) Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει μόνον όταν παρευρίσκονται περισσότερα από τα μισά μέλη του. Σε περίπτωση που το Τ.Δ.Σ. αδυνατεί λόγω έλλειψης απαρτίας να συνεδριάσει για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός τότε ο Πρόεδρος ή 3 μέλη αποκτούν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Ελ. Σ.
στ) Τα Τ.Δ.Σ. υποχρεώνονται κάθε τέλος του μηνός να ενημερώνουν εγγράφως την Ε.Ε. και τα υπόλοιπα Τ.Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του μήνα που πέρασε.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
α) Εκλέγεται από την Τ.Γ.Σ. και είναι τριμελής
β) Παρακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο χρόνων τις οικονομικές δραστηριότητες .
γ) Προ της Τ.Γ.Σ. πραγματοποιεί λεπτομερή έλεγχο του ταμείου και ετοιμάζει γραπτή έκθεση την οποία παραδίδει στον Πρόεδρο της Τ.Γ.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΠΟΡΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 21
Οι πόροι της οργάνωσης προέρχονται:
α) Από τις συνδρομές των μελών.
β) Εισφορές των μελών.
γ) Από εισφορές φίλων της οργάνωσης.
δ) Από διάφορες εκδηλώσεις και εράνους που διοργανώνει η οργάνωση.
ε) Από πώληση διαφόρων εντύπων.
στ) Από κινητή ή ακίνητη περιουσία που δυνατόν η οργάνωση να αποκτήσει ή και να διαθέσει.
Ο έλεγχος των οικονομικών πόρων γίνεται από τριμελή επιτροπή που εκλέγεται να κάνει τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο έλεγχο. Υποβάλλει τις Εκθέσεις στο Π.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΡΘΡΟ 22
α) Ι. Ως σχετική πλειοψηφία νοείται η κατωτέρα του μισού των παρόντων.
ΙΙ. Ως απόλυτη πλειοψηφία οι μισοί των παρόντων συν ένας.
ΙΙΙ. Ως αυξημένη πλειοψηφία τα 2/3 των παρόντων.
β) Δικαίωμα αυθεντικής ερμηνείας των διατάξεων κάθε κανονισμού της οργάνωσης έχει μόνο το Π.Σ. και η ερμηνεία που δόθηκε θα αποτελεί αναπόσπαστο και ισότιμο τμήμα των λοιπών κανονισμών.
γ) Όπου το καταστατικό αναφέρει λήψη αποφάσεων από το Π.Σ. ή από άλλο όργανο χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό της πλειοψηφίας ως τέτοια νοείται η σχετική.
δ) Πάνω σε σοβαρά θέματα το Π.Σ. αποφαίνεται με σχετική πλειοψηφία κατά πόσο αυτά θα ψηφιστούν ή όχι με αυξημένη πλειοψηφία.
ε) Όταν αναφέρεται εν πλήρη σύνθεση (άρθρο 10) νοούνται τα 2/3 των Τ.Ο. που έλαβαν μέρος στο τελευταίο Π.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ
ΑΡΘΡΟ 23
Σχέσεις – συμμετοχή “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ” εις τα όργανα της ΝΕΔΗΣΥ και ΔΗΣΥ. Η Φοιτητική Παράταξη Κυπρίων “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” αποτελεί το φοιτητικό τμήμα της ΝΕΔΗΣΥ, μέσω της οποίας συμμετέχει και στα συλλογικά όργανα του ΔΗΣΥ.
1. α) Παγκύπριο Συνέδριο ΝΕΔΗΣΥ
Η “Π” αντιπροσωπεύεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους υπόλοιπους αντιπροσώπους που δικαιούνται βάσει του καταστατικού της ΝΕΔΗΣΥ. Η κατανομή των θέσεων που υπολείπονται γίνεται στις Τ.Ο. με βάση των αριθμό των ψήφων των Κυπρίων φοιτητών που εξασφάλισε η κάθε Τ.Ο. στη φοιτητική ένωση σε σχέση με τον αριθμό των ψήφων που συγκέντρωσε η Παράταξη. Δικαίωμα ενός αντιπροσώπου έχουν Τ.Ο. που δραστηριοποιούνται σε χρόνο σπουδών που δεν έχουν διεξαχθεί φοιτητικές εκλογές μόνο σε περίπτωση που έχουν πέραν των τριάντα (30) εγγεγραμμένων μελών. 

β) ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ
Η “Π” συμμετέχει με τον Πρόεδρο της Ε.Ε., τον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και το Γενικό Οργανωτικό (εξ οφίκκιο).

2. α) ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗ.ΣΥ.
Η “Π” αντιπροσωπεύεται από την Ε.Ε. και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

β) ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗ.ΣΥ.
Η “Π” συμμετέχει με τον Πρόεδρο της Ε.Ε. και τρία μέλη της Ε.Ε. ως εξής:
Α’ Αντιπρόεδρο. Β’ Αντιπρόεδρο, Γ. Οργανωτικό.


ΑΡΘΡΟ 24
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1. Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί ή και να αντικατασταθεί με απόφαση Συνεδρίου που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό. Για τούτο απαιτείται η παρουσία των (3/4) των μελών της “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ” και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

2. Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε και ψηφίστηκε νόμιμα από το ιδρυτικό Συνέδριο της “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ” στην Λευκωσία το 1981 και τροποποιήθηκε στην παρούσα του μορφή σε καταστατικά συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιανουαρίου 1993, στις 5 Αυγούστου 1999 και στις 21 Ιουλίου 2004.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.